Poma biològica de muntanya

Poma biològica de muntanya

De l’article “Biolord: la poma de muntanya afronta l’adversitat“, de la Balma Badal, publicat a Agrocultura.

Biolord és una iniciativa de conreu ecològic que vol donar resposta a la situació econòmica deprimida de la Vall de Lord, i amb els anys s’hi han anat sumant persones del Berguedà, el Pallars, la Cerdanya i el Solsonès. El projecte neix principalment de les ganes d’invertir la desaparició dels sectors econòmics primari i secundari pràcticament en la seva totalitat i l’exclusiva dedicació de l’activitat econòmica a la construcció i al turisme.

L’any 2012 unes quantes persones de Sant Llorenç de Morunys van començar a trobar-se per veure quina iniciativa podien revertir la situació decadent en que es trobava la zona. Es van decantar per a la producció de pomes atès que la poma, en realitat, és una fruita de muntanya. De fet, necessita temperatures atenuades a l’estiu, molt contrast tèrmic entre el dia i la nit, i el canvi climàtic no facilita les coses a la plana, on no es donen aquestes dues premisses.

Així doncs, van ser set les persones que van decidir formar, en primer lloc, l’Associació Agrària Ecològica de Muntanya. Més tard, a partir de la tardor del 2016, van constituir-se en la cooperativa Biolord Coop.

En el moment d’escriure aquest article són els únics a Catalunya que fan pomes ecològiques de muntanya, alhora que empren material vegetal resistent a malalties, especialment al clivellat. Les varietats que cultiven són de vivers francesos i italians. Varietats com la Renoir, la Crimson Crisp, la Story Inoret, la Opal, i la Mandi.

A banda d’això, han de prevenir de l’altra gran amenaça, la carpocapsa. En aquest cas, en comptes de tractar-la directament, cobreixen tots els arbres amb una malla Alt Carpo, que té forats petits que suposen una barrera física per al corc.

Si tot segueix així, s’han proposat una producció de 1.000 tones com a objectiu per al 2020.