Nova versió del JRC MARS Explorer

Nova versió del JRC MARS Explorer

La unitat MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) proporciona suport científic i tècnic a les polítiques de seguretat agrícola i alimentària de la UE. A Europa, la Unitat aborda qüestions clau relacionades amb la gestió i el control de la política agrícola comuna: prediccions de cultius independents, assegurances agrícoles, mètodes de control estàndard de subvencions basades en l’àrea, compliment del medi ambient i efectes del canvi climàtic.

És compatible amb els projectes de la UE relacionats amb l’administració de la terra, el procés d’ampliació i el component espacial GMES. Als països en vies de desenvolupament, es presta assistència al Programa Temàtic Temàtic de Seguretat Alimentària de la UE, amb especial èmfasi a l’Àfrica i a la construcció de blocs per a una capacitat europea per al control global de l’agricultura.

Les activitats de la Unitat es basen en l’experiència en modelització agrometeorològica de conreus, mètodes de mostreig, economètrics, geomàtics (GIS, GPS i ICT) i teledetecció per satèl·lit i aèries (la Unitat gestiona els contractes marc CE per a la provisió de satèl·lit Dades de detecció remota i gestiona l’accés/difusió d’arxius de dades d’imatge de la UE).

El JRC MARS Explorer és un servei electrònic proporcionat pel JRC (Joint Research Center) per mostrar informació recent sobre les condicions meteorològiques i el progrés del creixement del cultiu a tota la Unió Europea. Les dades que es mostren es basen en dades d’estacions meteorològiques i simulacions de cultius, procedents del Sistema de previsió d’obtenció de cultius de MARS. Les imatges estan preparades prèviament i es poden descarregar i reutilitzar fàcilment sempre que es mantingui el format original i es reconegui la font. Els gràfics i els mapes s’actualitzen tres vegades al mes.

Les anàlisis completes de les condicions meteorològiques i del control de cultius, així com les previsions de rendiment de cultius a la Unió Europea i als països veïns, estan disponibles als butlletins de monitorització de conreus a Europa, JRC MARS.