Jornades tècniques: La influència del Canvi Climàtic sobre l'agricultura

Col·legi oficial d’Enginyers tècnics agrícoles i Pèrits agrícoles de Catalunya – Jornada: La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura
L’objectiu de la jornada ”La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura” és el de tractar quina és i serà la influència del canvi climàtic, actualment i en el futur, sobre el sector agrari, o sigui, l’agricultura i la ramaderia, i per això es comptarà amb experts en diferents disciplines que exposaran els seus plantejaments i punts de vista.
Tindrà lloc el proper dilluns 16 de novembre de 2015, a la Sala Polivalent de Mútua General de Catalunya (C/ Tuset, 5, Barcelona). La jornada està organitzada pel nostre Col·legi, amb la col·laboració de Mútua General de Catalunya, Cajamar i Bodegas Torres.
Un dels pilars més importants de l’economia de Catalunya és la indústria agroalimentària. I aquesta basa gran part de la seva fortalesa en un sector agrari productiu molt potent i molt divers, i el canvi climàtic és un dels elements que pot afectar aquesta realitat productiva. Per tant, és una variable que no només afectarà a la capacitat de producció d’aliments, sinó que també pot afectar l’economia del país.
Programa de les jornades