Teledetecció agrícola: drons

De l’article de Fran García, “Teledetecció agrícola: La revolució dels drons i la importància del pensament agronòmic“, publicat al del Col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya.

 
L’agricultura del futur obligarà a produir més i amb un limitat ús dels productes agroquímics, i en aquest sentit, l’agricultura de precisió reconeix la variabilitat dins de la parcel·la i proposa un maneig diferenciat per tal d’optimitzar les actuacions sobre els conreus. Per a planificar cadascuna de les intervencions en el cultiu cal posseir un coneixement acurat de la condició fisiològica de les plantes, així com la seva distribució al llarg de la parcel·la. En grans parcel·les, la teledetecció aèria s’ha posicionat recentment entre una de les aplicacions més prometedores per a la presa de dades i visualització de les diferències de creixement del cultiu a les parcel·les. Aquest increment ha sofert un gran impuls amb l’aparició de les plataformes aèries no tripulades, mediàticament conegudes com a drons. Aquests sistemes aeris són capaços de volar a baixa alçada incrementant notablement la capacitat de discriminació dels objectes fotografiats i, si van acompanyats de la capacitat de teledetecció i els programes de tractament de dades adients, són una de les revolucions tecnològiques més notables en l’agricultura moderna.


Es pot llegir l’article sencer a http://www.agronoms.cat/base-coneixement/articles/view.php?ID=56&pdf