Teledetecció agrícola: drons

De l’article de Fran García, “Teledetecció agrícola: La revolució dels drons i la importància del pensament agronòmic“, publicat al del Col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya. L’agricultura del futur obligarà a produir més i amb un limitat ús dels productes agroquímics, i en aquest sentit, l’agricultura de precisió reconeix la variabilitat dins de la parcel·la…

Farm precission management software

From the articles “Precision Ag Explained” and “Do-It-Yourself” Management Zone Creation Tool – FARMserver“, of Becks Hybrids The precision ag concept is really quite simple. Precisely monitor cropping variables, collect data concerning those variables, analyze the data, and then use the learned information to increase productivity on the farm. For example, variable seed and nitrogen…