Jornades tècniques: La influència del Canvi Climàtic sobre l'agricultura

Col·legi oficial d’Enginyers tècnics agrícoles i Pèrits agrícoles de Catalunya – Jornada: La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura L’objectiu de la jornada ”La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura” és el de tractar quina és i serà la influència del canvi climàtic, actualment i en el futur, sobre el sector agrari, o sigui, l’agricultura…