Com es privatitza un pebrot ?

Dels articles de la Xènia Torras “Com es privatitza un pebrot?“, al blog Esporus, i de Tamara Lebrecht i François Meienberge, “Private Claims on nature. No to Syngenta’s Patent on Peppers“, a Bionext
 
En els últims 100 anys, la tasca de millorament de plantes en el món industrialitzat s’ha desplaçat cada vegada més dels agricultors a les corporacions. I, d’acord amb l’esforç realitzat, aquestes firmes exigeixen drets de propietat intel·lectual per les seves varietats, el més rigorós dels quals és la patent. Ara bé, a mesura que les varietats patentades substitueixen a les lliures, el pagès queda en mans de les corporacions, sovint amb contractes draconians sobre l’us de les llavors, que en molts casos són híbrides i no fèrtils, pel que, a més, el pagès queda lligat per sempre.

El cas exposat aquí té a veure amb els pebrots i la resistència a mosca blanca. Els anys ’70, el professor Paul G. Smith de la Universitat de Califòrnia, va trobar un pebrot silvestre a Jamaica que tenia una resistència natural als trips i a la mosca blanca, i se’l va endur als Estats Units per estudiar-lo. El 1976, llavors d’aquesta varietat van anar a parar al Centre de Recursos Genètics dels Països Baixos (CGN), i és allí on el 2002 una important multinacional n’agafa algunes per començar a fer creuaments amb pebrots comercials perquè adquireixin resistència a la mosca blanca. Res que els agricultors no hagin fet durant els últims 5000 anys, de manera altruista i gratuïta. Altrament, donat que no és una resistència obtinguda artificialment, sinó aprofitant una resistència existent de forma natural, les noves varietats poden ser objecte de comerç privat, d’acord amb l’esforç de creuament, però patentar-les implica apropiació indeguda.
Tot i això, el 2008 la multinacional presenta a l’Oficina Europea de Patents (EPO) una sol·licitud de patent en què reclama els drets exclusius sobre TOTS els pebrots que presentin aquesta resistència a la mosca blanca, i per tant incloent-hi fins i tot la varietat jamaicana salvatge.
Malgrat que la concessió de patents sobre varietats de plantes està prohibit pel dret europeu, el 08 de maig de 2013, l’OEP va concedir una patent a la esmentada multinacional sobre plantes de pebrot resistents a la mosca blanca. En aquest moment hi ha tot un moviment social per a revocar la patent, donat que permetre-la obriria la porta a privatitzar el patrimoni genètic natural.