Com afectarà l’escalfament global a la disponibilitat d’aigua a les zones mediterrànies?

Comunicació de l’IRTA, “Com afectarà l’escalfament global a la disponibilitat d’aigua a les zones mediterrànies?

Un dels majors reptes a què s’enfronta la ciència ambiental és entendre els canvis futurs en el cicle de l’aigua terrestre i el conseqüent impacte sobre els recursos hídrics. A la conca mediterrània, els recursos d’aigua han estat sempre limitats i per això les projeccions climàtiques prediuen que la regió mediterrània serà un “punt calent” del canvi climàtic durant el segle XXI. A més a més, les activitats humanes estan jugant un paper clau en la modificació del cicle continental de l’aigua i, per tant, s’han de tenir en compte en les projeccions.

El projecte LIASE, en el qual participen els experts del programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), juntament amb altres investigadors experts en agronomia i en meteorologia, realitzarà aquest any, en una sèrie de municipis del Pla d’Urgell (Lleida), diverses activitats científiques encaminades a esbrinar com afectaran diferents factors que intervenen en el cicle de l’aigua, inclosa l’activitat humana, i en un escenari de canvi climàtic.

Ivars d’Urgell – Fotografia de la Diputació de Lleida

Per a portar-ho a terme, s’han localitzat diferents explotacions agrícoles a Mollerussa, La Cendrosa a Linyola, a l’estany d’Ivars, Verdú i Els Plans a Bellpuig. En aquestes localitzacions diversos grups de recerca de MetOffice i King’s College (Regne Unit), MeteoFrance, CNRM i CESBIO (França), Universitats de Wageningen, Utrecht i Delft (Holanda), Universitat d’Illes Balears i Servei Meteorològic de Catalunya (Espanya), Jülich Research Center i Universitat de Hohenheim (Alemanya), entre altres, hi instal·laran diferents instruments de mesura de l’evapotranspiració, de la interacció dels fluxos sòl/atmosfera i es realitzarà una monitorització dels cultius. A més, durant el període del 15 al 30  de Juliol, l’Oficina Francesa d’Avions Instrumentats per a la Investigació Ambiental (SAFIRE), l’Agència Espacial Europea (ESA) i l’Agència Espacial Americana (NASA) prendran una sèrie d’imatges aèries de la zona amb sensors tèrmics i radar, les quals serviran per generar mapes d’evapotranspiració i humitat superficial del sòl.