Agricultura dins d’una regió metropolitana

De l’article “El vi i la planta ornamental a la regió metropolitana de Barcelona“, del Xavier Recasens i l’Òscar Alfranca, publicat a Quaderns Agraris, núm. 52, del juny de 2022. Institució Catalana d’Estudis Agraris.

En aquest treball s’estudien dos sectors agrícoles periurbans de la Regió Metropolitana de Barcelona: el sector del vi de la Denominació d’Origen (DO) Alella i el sector de la flor i de la planta ornamental del Maresme. L’èxit o el fracàs d’aquestes explotacions agrícoles periurbanes depenen de l’estratègia triada per a adaptar-se a la proximitat de les ciutats.

A partir d’entrevistes semiestructurades als productors es conclou que la majoria dels cellers entrevistats tenen menys de trenta anys d’existència, tot i ser una de les primeres DO de la Península. Els cellers ofereixen activitats relacionades amb el turisme o l’oci i, en segon terme, activitats educatives. Les explotacions de flor tallada i de planta ornamental entrevistades tenen, de mitjana, més de cinquanta anys de funcionament i no ofereixen activitats educatives ni lúdiques.

Els dos sectors agrícoles periurbans estudiats aprofiten la seva localització al voltant de les ciutats, si bé de dues maneres diferents. Per un costat, el sector del vi ha diversificat el model de negoci incloent-hi activitats lúdiques i recreatives que l’ajuden a difondre el producte a la població local o forana, tot aprofitant la proximitat a un pol d’atracció turística com la ciutat de Barcelona.

Per l’altre, el sector de la planta ornamental fa servir, en canvi, l’estratègia de cost baix (low cost), molt intensiva, en l’ús de noves tecnologies per tal de ser més competitiu.

La situació sanitària ocasionada per la pandèmia de Covid-19 ha ocasionat, durant la fase de confinament municipal, un ús intensiu dels espais periurbans per part de la ciutadania. Aquest ús ha donat a conèixer la importància de l’agricultura i la ramaderia en aquests espais, tant per al manteniment del paisatge, el subministrament de menjar, com per al manteniment del mosaic agroforestal.