Jornades tècniques

Jornada Millora de la gestió del nitrogen a l’agroramaderia catalana – Girona
Dimecres 22 de novembre de 2017 a la Sala d’Actes del P1 de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, a partir de les 9.30 h.

Aquesta jornada vol explicar els resultats i les conclusions del Projecte FUTUR AGRARI, cofinançat pel Programa LIFE+ de la Unió Europea que, des del seu inici al setembre de 2013, ha posat en pràctica tecnologies existents de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.

El seu objectiu consisteix en fer arribar al sector aquelles eines existents per millorar del maneig de fems, purins, gallinasses i altres adobs orgànics, així com donar pautes per minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera.

L’assistència a la Jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a girona@agricoles.org o trucant al 972 24 00 47.

Programa


RESIDUS DE FITOSANITARIS EN ELS ALIMENTS. QUINS? QUANTS? QUI MESURA EL RISC? – Lleida

En els darrers anys els tècnics assessors i els productors agroalimentaris han anat adoptant mesures de control de la sanitat vegetal diferents dels fitosanitaris convencionals, que fins fa una dècada eren majoritàriament utilitzats amb la finalitat de solucionar els problemes de les plagues, malalties i competidors dels conreus.

Aquestes alternatives redueixen els mitjans de lluita química i són mediàticament i social força acceptats. Però un altre dels motius que n’ha accelerat l’adopció són els controls de residus de fitosanitaris que es fan tant per part de les administracions públiques com pels organismes d’acreditació i certificació de les produccions agrícoles.

Aquestes jornades volen donar respostes a preguntes com:
– Perquè cal adoptar mesures alternatives de control fitosanitari?
– Per a què i com es fan els controls de residus de plaguicides en els aliments, en els sòls i aqüífers?
– Com avaluar l’eficàcia dels diferents mitjans alternatius emprats?
– En quines situacions resulten indispensables?
– Quin serà el futur dels sistemes convencionals i els alternatius?
Programa