Jornades tècniques – 14.06.2021: Estratègies per reduir fitosanitaris en vinya i olivera

El projecte NOVATERRA, uneix agricultors, investigadors i empreses per investigar noves formes de reduir l’ús de productes fitosanitaris controvertits a la vinya i l’olivera, els dos principals cultius mediterranis, i mitigar-ne els impactes negatius.
NOVATERRA desenvoluparà un conjunt d’estratègies noves, integrades i sostenibles, tècnica i econòmicament viables, resultat de tres enfocaments diferents: productes alternatius, smart farming i maneig del sól. S’avaluaran i validaran en una combinació de solucions integrades per actualitzar i millorar les estratègies de la Gestió Integrada de Plagues (GIP).

  • DATA: 14.06.2021
  • LLOC: online
  • PROGRAMA:

  9.30 h  Presentació de la jornada  Sr. Xoán Elorduy, INCAVI.

  9.45 h  El Projecte NOVATERRA: Objectius i plantejament Sra. Felicidad de Herralde, IRTA Fructicultura/Viticultura.

10.00 h  Assajos amb nous productes fitosanitarios alternatius: biopesticides, agents de biocontrol, adjuvants i formulacions innovadors. Sra. Maria Torné. Àrea d’investigació per a EMEA – CORTEVA.

10.15 h  Innovació i coneixement para una protecció de cultius sostenible Sr. Emilio Gil. Universitat Politècnica de Catalunya.

10.30 h  Un cultiu mes sa i amb menys fitosanitaris mitjançant la gestió del sòl Sra. María Teresa Martínez-Ferrer. IRTA. Protecció Vegetal Sostenible. Sr. José Miguel Campos Rivela IRTA. Protecció Vegetal Sostenible.

10.45 h  El Factor humà. La vessant socioeconòmica: Acceptació pel sector i preferències del consumidorSr. Zein Kallas. CREDA (UPC-IRTA).

11.00 h  Torn obert de preguntes i debat

11.30 h  Cloenda de la jornada Sr. Jordi Giné, Sanitat Vegetal (DARP).

MES DADES