Jornada tècnica – L’ús sostenible de l’aigua en l’agricultura

Jornada tècnica – L’ús sostenible de l’aigua en l’agricultura – BARCELONA, dijous 22 de març de 2018

L’ús sostenible de l’aigua ha d’ésser l’objectiu prioritari en la nostra societat i en tots els sectors. El sector agrari per complir amb aquest propòsit i des de diferents camps s’estan portant a terme accions per a millorar l’ús de l’aigua de reg i aquest fet permet un estalvi i una millora  de les explotacions de regadiu. Des del DARP, conjuntament amb l’Oficina del Regant, l’IRTA, Comunitats  de Regants i especialistes del sector, i dins el marc del Dia Mundial de l’Aigua s’ha organitzat una jornada per exposar la  necessitat de l’agricultura de regadiu per a poder produir l’alimentació necessària per a la nostra societat, per a poder tenir

explotacions econòmicament viables i un sector agrari pròsper. I també exposar com els nostres regadius, i l’agricultura de regadiu, s’està adaptant a reptes com el canvi climàtic a través del coneixement i la transferència tecnològica i com cada cop augmenta l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg en les nostres explotacions.


Lloc de realització
Sala d’Actes dels Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 8a planta
08007 BARCELONA

Més informació i programa