47 Premi del Llibre agrari


 
Amb motiu de la 64a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, que tindrà lloc del 27 al 30 de setembre de 2018, es convoca el 47è Premi del Llibre Agrari i el 3r Premi de l’Article Tècnic Agrari.
Els guardons tenen una dotació econòmica global de 4.000 euros i les obres es poden presentar abans del 22 de juny.
Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida i de CaixaBank.
Ambdues convocatòries tenen com objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital, que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.
L’entitat editora o persona participant haurà de remetre com a mínim cinc exemplars del llibre. En el cas de l’Article Tècnic, s’ha de remetre en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l’entitat editora, revista i número o mitjà en què s’ha publicat o, quan correspongui, a la direcció url. Si són articles tècnics editats en format paper, s’han de lliurar un mínim de cinc exemplars de la revista. En tots els casos, els documents s’han de lliurar abans del dia 22 de juny de 2018 a l’adreça següent: Fira de Lleida. Premi del Llibre Agrari. Edifici Mercolleida. Av. Tortosa, 2 de Lleida o al correu electrònic mroca@firadelleida.com.
Més informació al web de Fira de Sant Miquel o al del Col·legi d’enginyers agrònoms