Xylella fastidiosa a Catalunya

Anunci del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar danys greus en una gran diversitat de plantes cultivades, ornamentals i silvestres. Pot afectar cultius de gran importància econòmica a casa nostra com la vinya, l’olivera, els cítrics, els ametllers… Colonitza el xilema, obtura els vasos conductors el que provoca l’assecament de fulles i branques, i finalment la mort de la planta.
A Europa s’ha detectat al Sud d’Itàlia, concretament a la regió de la Púglia, on està afectant greument a plantacions d’oliveres i plantes ornamentals com els baladres.
Donat que Pot tenir més de 300 plantes hostes i es transmet per material vegetal de plantació i d’una planta a l’altra per insectes vectors, el DARP ha iniciat una campanya d’informació sobre la plaga, dintre del qual s’inclou donar al sector la màxima difusió sobre Xylella fastidiosa.
 


Carta d’informació a ajuntaments, viveristes i altres empreses: carta

Fitxa de la plaga: Xylella fastidiosa