Transició agroecològica de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs

La transició des dels sistemes agrícoles convencionals cap a models més respectuosos amb el medi, com pot ser l’agricultura ecològica, pot comportar una sèrie de complicacions associades que fan difícil donar aquest pas. Però l’agricultura ecològica també suposa una oportunitat, una aposta pels valors naturals i agrícoles tradicionals.

espai natural de Gallecs

El grup de recerca “Ecologia dels Sistemes Agrícoles” de la Universitat de Barcelona organitza una Jornada de camp sobre la Transició agroecològica de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs (Mollet del Vallès), el dia 17 de maig.

Es veuran diferents cultius ecològics, i s’avaluarà l’estat del sòl d’alguns camps mitjançant la tècnica del test de la pala i amb l’estudi de les plantes bioindicadores.

També es comentaran les principals debilitats i amenaces, així com les fortaleses i oportunitats, de passar de l’agricultura convencional a l’ecològica, en el cas dels cultius herbacis extensius, com els cereals i les lleguminoses. Per acabar, explicarem els resultats d’un estudi de 20 camps que es van passar a la gestió ecològica, i s’ha fet seguiment durant 10 anys.

La jornada és gratuïta i està oberta a la participació de tothom. Les places són limitades, per ordre d’inscripció.


Ací podeu trobar el programa complet: https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=e5a886a3-8a5e-4445-9020-1cc6dc622d32&groupId=20181