Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles

Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles

Dins el projecte LIFE + Biodivine, coordinat per l’Institut Francès de la Vinya i el Vi (IFV), s’ha desenvolupat la Guia tècnica BioDiVine: Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles.

El principal objectiu del projecte LIFE + Biodivine és analitzar i protegir la biodiversitat en els paisatges vitícoles, fomentant les pràctiques de viticultura sostenible. Les dues principals accions del projecte són:

  1. Avaluació de la biodiversitat en l’entorn de la vinya i la influència que rep dels elements i organització del paisatge.
  2. Introducció i gestió sostenible de diferents elements del paisatge que poden afavorir la biodiversitat.

El projecte s’ha desenvolupat en set zones vitícoles de França, Espanya i Portugal, emprant com a base una guia tècnica orientada a professionals vitivinícoles, amb cinc fitxes bàsiques:

  • cobertes vegetals
  • tanques o vores vegetals
  • marges de pedra seca
  • feromones per controlar el corc del raïm
  • guarets i gestió de zones no productives.

Es pot consultar la guia a

iconapdf