Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles

Dins el projecte LIFE + Biodivine, coordinat per l’Institut Francès de la Vinya i el Vi (IFV), s’ha desenvolupat la Guia tècnica BioDiVine: Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles.
El principal objectiu del projecte LIFE + Biodivine és analitzar i protegir la biodiversitat en els paisatges vitícoles, fomentant les pràctiques de viticultura sostenible. Les dues principals accions del projecte són:

+ Avaluació de la biodiversitat en l’entorn de la vinya i la influència que rep dels elements i organització del paisatge.

+ Introducció i gestió sostenible de diferents elements del paisatge que poden afavorir la biodiversitat.

El projecte s’ha desenvolupat en set zones vitícoles de França, Espanya i Portugal, emprant com a base una guia tècnica orientada a professionals vitivinícoles, amb cinc fitxes bàsiques:
vinyes

+ cobertes vegetals

+ tanques o vores vegetals

+ marges de pedra seca

+ feromones per controlar el corc del raïm

+ guarets i gestió de zones no productives.

Es pot consultar la guia a    pdf