Jornades tècniques

El conreu del noguer: Optimització, gestió i control  d’una plantació
Jornada tècnica. CRESPIÀ, divendres 11 de març de 2016
L’Associació de productors de nous de les comarques de Girona convida a tots els productors de nous de
Catalunya i a tothom que hi estigui interessat a la 8a Jornada tècnica del noguer per parlar de temes d’adobat,
control i gestió d’una plantació.
Gestió de plagues de  l’olivera i producció d’oli  de qualitat
Jornada tècnica. LA GARRIGA, divendres 11 de març de 2016
Per a l’obtenció d’olis verge extra cal complir diferents requisits, el primer i més important una bona matèria
prima: les olives. Aquest fruit té singularitats importants que cal preservar per tal d’obtenir un producte alimentari amb tota la riquesa nutricional, aromàtica i gustativa que requereix un aliment bàsic en la dieta Mediterrània, considerada com a patrimoni de la humanitat: l’oli d’oliva verge extra.