De la norma europa (PAC) a la local (DUN – Catalunya)

De l’article “Les cooperatives lideren la DUN“, amb permís de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i de la informació al web “Declaració única agrària DUN 2016“, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 
La declaració única agrària (DUN) consisteix en una declaració anual que de forma obligatòria ha de fer la persona titular de l’explotació agrària que vulgui sol·licitar determinats ajuts i/o hagi d’efectuar determinades declaracions. La DUN inclou les dades de la seva explotació i permet sol·licitar diversos ajuts, entre els quals el pagament bàsic, ajuts associats agraris i ramaders, i els ajuts associats al contracte global d’explotació. La DUN 2016 es podrà presentar entre l’1 de febrer i el 30 d’abril.
L’element fonamental del nou sistema d’ajuts directes de la PAC és el règim de pagament bàsic, que suposa el pas a un nou sistema d’ajuts directes desconnectats de la producció, sobre la base de 50 regions amb un potencial agrari similar, i un valor de referència regional. Aquests ajuts directes són ajuts a la renda dels agricultors finançats directament per la Unió Europea, i estan vinculats al compliment de pràctiques agrícoles sostenibles. Aquest model d’ajuts directes es desglossa en:

  • Pagament base. Calculat a partir dels nous Drets de Pagament Base (DPB), assignats segons un model de regionalització.
  • Pagament verd o “greening“. Complementa al Pagament Base i està condicionat a la superfície i el compliment de pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient.
  • Pagament a joves agricultors. Per als joves que s’incorporin per primera vegada a l’activitat agrària o ho hagin fet durant els cinc anys anteriors i que tinguin menys de 40 anys.
  • Règim d’ajuda acoblada. Destinada a determinats sectors o tipus d’agricultura amb dificultats.

L’aplicació de la nova PAblat3C té certa complexitat, i ha complicat el desenvolupament de la campanya DUN 2015. Per exemple, El compliment del greening (o pagament verd) és una novetat significativa per al nou període de la PAC i ha comportat un grau d’incertesa molt elevat. No obstant això, les cooperatives i entitats adherides al Grup DUN de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han tramitat unes 21.000 sol·licituds, que representen prop del 40% del total de declaracions que es tramiten a Catalunya.
Entre les novetats que ha comportat l’aplicació de la nova PAC (Política Agrària Comuna) per a la sol·licitud de la DUN s’inclouen el canvi dels drets de pagament únic a drets de pagament  bàsic, les al·legacions a l’assignació d’aquests drets, el nou règim de petits agricultors i la definició de la figura d’agricultor actiu.
Juntament amb la posada en marxa del règim de petits agricultors i el pagament verd, l’assignació definitiva dels drets de pagament bàsic i l’import d’aquests drets serà una de les grans novetats de cara a la campanya DUN 2016.
Més informació i enllaços a http://www.cooperativesagraries.cat/ca/dun.html