Agricultura dins d’una regió metropolitana

De l’article “El vi i la planta ornamental a la regió metropolitana de Barcelona“, del Xavier Recasens i l’Òscar Alfranca, publicat a Quaderns Agraris, núm. 52, del juny de 2022. Institució Catalana d’Estudis Agraris. En aquest treball s’estudien dos sectors agrícoles periurbans de la Regió Metropolitana de Barcelona: el sector del vi de la Denominació…