Un tastet de tecnologia

Aquest 2019 l’agricultura continua les tendències tecnològiques cap a l’automatisme i l’agricultura de precisió. La feina del pagès cada cop estarà més relacionada amb ordinadors i programari, esdevindre un supervisor de la feina autònoma, i qui sap si, amb el temps, arribarà a ser sobrer.

Seguidament, s’indiquen exemples de l’avenç tecnològic, com ara l’avenç en l’ús de drons, ja no només per a mesurar, sinó com a eina de tractaments de precisió, sembra, etc.:


foto: dron Beijing 1keytech
foto: dron Beijing 1keytech
video dron Eagle brother

També millores en el control hídric i reg automàtic, la robotització implementant els tractaments fitosanitaris o la collita:

video: Global Unmanned Spray System
video: RIPPA

per collir autònomament

I finalment, el següent repte, és l’aplicació de la intel·ligència artificial, encara a les beceroles pel que fa a l’agricultura, tot i que ja es comença a moure alguna cosa.

foto: Trellis IA