NOVES TECNOLOGIES AL MÓN AGRARI

Poc a poc les noves tecnologies estan arribant al món agrari, si primer van ser les grans explotacions, subtilment anem veient com es van obrint pas en les explotacions de mida mitjana i possiblement en el futur, seran una eina tan habitual per a qualsevol pagès com ara el tractor.

El 2013 l’article d’en Josep Maria Sánchez, a la base de coneixement del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, “LES NOVES TECNOLOGIES AL MÓN AGRARI“, ja avançava aquesta realitat.
De fet, avui en dia hi ha ordinadors a quasi totes les cases, i d’aquí a emprar els programes necessaris per a tecnificar els conreus només hi ha un pas. Primer serà només la gestió de la superfície, però aviat es passarà a controlar els estats fenològics i hídrics:

Comparison of crop canopy reflectance sensors used in sugarcane

Active canopy sensors and chlorophyll meters to estimate grapevine nitrogen status and productivity


i fins i tot a combatre les plagues:

Drones actifs sur culture de maïs en Ariège