Fertilització orgànica en arròs, valoració de l'experiència

Presentació de la Jornada de camp: “10 anys de fertilització orgànica del cultiu de l’arròs al Delta de l’Ebre
camparros
Tot i la tradició d’utilitzar fertilitzant mineral en la fertilització del cultiu de l’arròs, a la zona del Delta de l’Ebre darrerament s’ha incrementat el nombre d’hectàrees fertilitzades orgànicament.
Gràcies a les tasques d’assessorament directe dutes a terme des de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes als agricultors de la zona, en moltes d’aquestes hectàrees aquest pas s’ha fet amb acompanyament. El desconeixement dels beneficis que pot aportar utilitzar productes orgànics en el cultiu de l’arròs s’ha vist compensat amb els resultats obtinguts en els camps d’assaig fertilitzats amb purí i gallinassa, dos recursos a la zona.
Després de 10 campanyes, ha arribat el moment de mostrar els resultats obtinguts quan es fertilitza amb purí així com una valoració econòmica de les diferents estratègies de fertilització utilitzades.


Lloc de trobada:

Comunitat de Regants de Deltebre

Pg. del Canal, s/n

43580 DELTEBRE