Primera detección de Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana

De los informes «Situación y Actuaciones frente a Xylella fastidiosa», y «Primera detección de Xylella fastidiosa en la C. Valenciana» del Servicio de Sanidad Vegetal D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, y «Alerta al camp valencià: ha arribat el ‘Xylella fastidiosa’» de Nuria Cadenes, publicado en Vilaweb. La Xylella fastidiosa se considera…

Introducció bàsica al sòl

El terra, entre altres funcions serveix de suport a les arrels de les plantes i proveeix a aquestes de les substàncies precises per a la seva alimentació. La seva composició és la següent: + Partícules minerals de diferent tipus i mida. + Matèria orgànica formada per residus vegetals i animals, en major o menor mesura…