Genetic resources of pome fruits in Iran

From the report «A review of genetic resources of pome fruits in Iran» from Ali Gharaghani, Sahar Solhjoo and Nnadozie Oraguzie, published at Genetic Resources and Crop Evolution   Iran enjoys a huge diversity of genetic resources of pome fruit including wild species, landraces and commercial cultivars, due largely to the diversity in the agro-ecological…

Fertilització orgànica en arròs, valoració de l'experiència

Presentació de la Jornada de camp: “10 anys de fertilització orgànica del cultiu de l’arròs al Delta de l’Ebre” Tot i la tradició d’utilitzar fertilitzant mineral en la fertilització del cultiu de l’arròs, a la zona del Delta de l’Ebre darrerament s’ha incrementat el nombre d’hectàrees fertilitzades orgànicament. Gràcies a les tasques d’assessorament directe dutes a terme des de l’Oficina…

Review of agroecological practices for sustainable agriculture

From the report “Agroecological practices for sustainable agriculture. A review“, of Alexander Wezel, Marion Casagrande, Florian Celette, Jean-François Vian, Aurélie Ferrer, and Joséphine Peigné, published at Agronomy for Sustainable Development (Springer publications)   In 2050 is forecasted 9.1 billion population, so, an additional two billion people that will require an increase in food production. There is thus an active debate on…

Introducció a les plantes transgèniques

Del treball de la Marta Llaudó Pascual i l’Andrea Jiménez Sanchis, estudiants a l’UAB   QUÈ SÓN? Una planta transgènica és aquella a la qual se li ha introduït un fragment de DNA que no és propi, és a dir, que pertany a un altre organisme. Aquestes plantes representen un dels principals avanços de l’enginyeria…