Filtre d'etilè per a conservació de vegetals

És interessant ressenyar un nou producte que permet reduir pèrdues durant el transport de fruites i verdures. L’empresa Keep-cool ha dissenyat un interessant filtre d’etilè basat en el mineral sepiolita que permet, a baix cost, conservar les fruites, verdures i flors fresques durant l’emmagatzemament i/o durant el transport. Els sistemes actuals basats en filtres actius costen quatre cops més, pel que les bossetes de sepiolita són una solució molt interessant.
Les bosses de l’empresa Keep-cool depuren l’atmosfera sense deixar residus, i per tant no afecta als aliments. També el

iminen olors en les cambres i frigorífics.
Per exemple, en assajos en albercoc emmagatzemat durant 6 dies, la pèrdua de pes dels fruits és
menor (7% davant de 13% sense filtre), i la textura i el color es conserven millor.