mediterranea de agroquimicos

 

 

 

 

mmm

 

 

SALUD DEL TERRA I FERTILITZACIÓ

Conservar un sól saludable és imprescindible per a tindre conreus sense estrés i vigoro sos. I això implica un terra ben estructurat, amb matèria orgànica, i amb vida microbiana normal, especialment a la zona de la rizosfera. Una bona estructura del sól és imprescindible per a un conreu saludable, i una rizosfera poc alterada permet a les plantes creixer més robustes.

L'aplicació d'agroquímics causa desajustos en aquests tres punts. Deixant a part els plaguicides i el seu efecte sobre la microfrauna i microflora del sól, una fertilització exclusivament mineral produeix un dràstic empobriment de la riquesa de matèria orgànica, que alhora afecta decisivament a l'estructura del sól, i a la vida microbiana. També, la salinitat causada per una fertilització exclusivament mineral, empobreix la vida microbiana.

mmm

Per a tindre un sól saludable, a més d'emprar un conreu integrat que redueixi les aportacions de plaguicides, cal acudir a una fertilització poc agressiva, limitant i distribuïnt els aports de sals minerals i restituint la matèria orgànica que es degrada al llarg de l'any.

 

NECESSITATS GENERALS DE FERTILITZACIÓ

Les necessitats d'elements minerals i matèria orgànica varien en funció del tipus de conreu, maneig del sòl I clima, però de forma general són les indicades a les següents taules:

millora del sòl

kg/Ha i any

comentaris

productes líquids

sòlids solubles

matèria orgànica

2000

3000

La matèria orgànica i l'humus estan relacionats per ser l'humus el producte final de la degradació de la matèria orgànica.

Orgamed: 39% m.o.

 

humus

900

1000

Jugla-Humic: 15% EHT

Orga-Humic: 20% EHT

Unique Humate100: 80 EHT

Unique Humate100: 80 EHT

Ultra Humimax: 80 EHT

Unique Humate90: 50 EHT

Black Pearl: 20 EHT

HumBuild60: 50 EHT

corrector salí

  

 

Intersal

 

 

estimulants

dosi

comentaris

productes liquids

sòlids solubles

bioestimulants

               Productes que, a més de les propietats fertilitzants, estimulen la vitalitat dels conreus

Jugla-Humic: 15% EHT

Orga-Humic: 20% EHT

Juglam 25

Superseaweed

Special micro

SpecialFulvic95: 95 EHT

SpecialFulvic90: 90 EHT

SpecialFulvic70: 70 EHT

FulvicL60: 60 EHT

milloradors de la fructificació

  Productes que, milloren el quallat i/o el creixement dels fruits

Doble B-Zn

Superseaweed

Fructiplus

 

 

elements

kg/Ha i any

  comentaris

organominerals

N

 

Nitrogen (N)

20

200

Lleguminoses: 20 kgs/ha

Cereals: 40-60 kg/Ha

Hortícoles: 90-120 kgs/Ha

Fruiters i cítrics: 150- 200 kgs/ha

Ciclos: 9-7-7 + microelements

Kti: 10-15-18

OM-P: 6,5-15,5 + m.o.

P2O5

 

Fòsfor (P)

20

120

Lleguminoses: 10 kgs/ha

Cereals: 40 kg/Ha

Hortícoles: 70 kgs/Ha

Fruiters i cítrics: 80 kgs/ha

Ciclos: 9-7-7 + microelements

Kti: 10-15-18

Fructiplus: 0-10-10 + bor

OM-P: 6,5-15,5 + m.o.

Doble PK: 0-30-20  (fosfit)

Fosforo P24: 0-24-16 (fosfit)

K2O

 

Potassi (K)

20

150

Lleguminoses: 5 kgs/ha

Cereals: 20 kg/Ha

Hortícoles: 90 kgs/Ha

Fruiters i cítrics: 100 kgs/ha

Ciclos: 9-7-7 + microelements

Kti: 10-15-18

Fructiplus: 0-10-10 + bor

OM-K: 2-0-10 + m.o.

Doble PK: 0-30-20  (fosfit)

Fosforo P24: 0-24-16 (fosfit)

MgO

 

Magnesi (Mg)

10

60

Fruiters i cítrics: 15-30 kg/ha

Crucíferes, remolatxa, girasol: 25-40 kgs/Ha

Recti-Mg: 6,5 %

Multi-Micro: Mg+Fe+Zn+Mn

Super-Seaweed: Mg+Zn+Mn

CaO

 

Calci (Ca)

25

150

 

Recti-Ca: 14%

OM-Ca: 6% + m.o.

Intersal: 10% + m.o.

Fe

 

Ferro (Fe)

0,1

0,5

En cas d'aplicació foliar o productes quelatats.

Recti-Fe: 4%

Juglam-Fe: 4%

Assad Fe: 4,5%

Doble Fe-Zn

Multi-Micro: Mg+Fe+Zn+Mn

Special Micro: Fe+Zn+Mn+B

ID-Fe: 8% (microgrànul)

Ferro Star: 6% (microgrànul)

Strong Fe: 12% (microgrànul)

Zn

 

Zinc (Zn)

0,1

0,2

 

Doble Fe-Zn

Doble Zn-Mn

Doble B-Zn

Multi-Micro: Mg+Fe+Zn+Mn

Super-Seaweed: Mg+Zn+Mn

Special Micro: Fe+Zn+Mn+B

ID-Zn: 10% (microgrànul)

Mn

 

Manganès (Mn)

0,1

0,6

En cas d'aplicació foliar

 

Doble Zn-Mn

Multi-Micro: Mg+Fe+Zn+Mn

Super-Seaweed: Mg+Zn+Mn

Special Micro: Fe+Zn+Mn+B

ID-Mn: 9% (microgrànul)

17

36

En cas d'aplicació al sòl de productes no quelatats.

S

 

Sofre (S)

9

35

 

Els productes amb sulfats aporten sofre

B

 

Bor (B)

2

4

 

Recti-B: 10%

Boro 6: 7%

Doble B-Zn

Mo

 

Molibdè (Mo)

0,02

0,2

 

 

Cu

 

Coure (Cu)

0,3

1

 

 

 

    També cal tindre en compte que els conreus varien els requeriments nutritius al llarg del període vegetatiu. Per exemple en les hortícoles en general:

  Germinació y arrelament

N, P, K, Fe, Zn, Mn

matèria orgànica

bioestimulants

  Creixement

N, P, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu, B

matèria orgànica

bioestimulants

   Floració i fructificació

P, K, Fe, Bmilloradors de la fructificació

   Creixement dels fruits

N, P, K, Ca, B, Co, Momilloradors de la fructificació

 

       I no es poden oblidar els antagonismes entre nutrients:

Element en excés

Possible deficiència induida

N, K, Ca, Mg, Na

K

K, Ca

Mg

Cl

N, S

N

K

Ca

Mg

Mg

Ca

Ca

B

P

Fe, Mn, Zn, Cu

Fe

Mn

Mn

Fe

Mo

Cu