logo verd 1

mediterranea de agroquimicos

productes
Organominerals

correctors simples

correctors múltiples

elements principals

Bioestimulants
Fitoreguladors

hormones

altres fitoreguladors

elements principals

NPKs organominerals

OM-P   6,5-15,5-0

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)               6,5 % p/p
Fòsfor (P2O5 )        15,5 % p/p
Matèria Orgànica     22 % p/p

L’ OM-P és un adob organomineral que té un 6% de nitrogen, 15% de fòsfor, i 22% de matèria orgànica, mercès a la qual s'augmenta la disponibilitat per a la planta dels dos macronutrients. Tanmateix, la riquesa orgànica afavoreix l'estructuració del terra.

L’ OM-P està recomanat per a tot tipus de conreu, especialment en aquells casos en els quals es busqui un bon desenvolupament radicular de les plantes, des del naixement fins al quallat dels primers fruits.

OM-K   2,7-0-10

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)                2,7 % p/p
Potassi (K2O)           10 % p/p
Matèria Orgànica      23 % p/p

L’OM-K és un adob organomineral líquid amb 2% de nitrogen, 10% de potassi ( K2O ), i 23% de matèria orgànica, l'acció de la qual augmenta la disponibilitat dels elements, i afavoreix l'obtenció pels conreus d'altres nutrients presents al terra. Altrament, a més de fer més assimilables tant macro com microelements, l' OM-K millora també l'estructura del terra.

L'aplicació de l' OM-K és especialment recomanable des del quallat dels primers fruits fins a la seva recol·lecció, i està indicat per a tota classe de conreus.

CICLOS   9-7-7 + microelements

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)              9 % p/p
Fòsfor (P2O5)          7 % p/p
Potassi (K2O)           7 % p/p
Magnesi (MgO)         0,2 % p/p
Ferro (Fe)                 0,1 % p/p
Zinc (Zn)                   0,02 % p/p
Manganès (Mn)        0,03 % p/p

El CICLOS és un adob ternari 9-7-7 complementat amb magnesi, ferro, zinc i manganès, formulat pensant en l'aportament habitual mitjançant fertirrigació , bé amb reg localitzat, o a manta, tot i que també es pot aportar mitjançant polvorització foliar . Aquesta darrera és la millor forma per a solucionar problemes puntuals de carències a causa d'algun estrès.

Combinat amb àcids húmics i/o matèria orgànica, la barreja esdevé un complement nutricional que alhora conserva l'estructura i fertilitat del sòl.

FRUCTIPLUS   ( 0 - 10 - 10 ) adob especial

Riqueses garantides:
Aminoàcids lliures          3,0 % p/p
Nitrogen total (N)            0,5 % p/p
Fòsfor (P2O5 )             10,0 % p/p
Potassi(K2O)                10,0 % p/p
Bor (B)                            0,01  % p/p
Mat.orgànica total         21,0 % p/p

El FRUCTIPLUS és un adob 0-10-10, que inclou 0,01% bor i 21% de matèria orgànica. La seva aplicació a les plantes es demostra potenciadora d'una bona fructificació. El fòsfor i el potassi promouen la millora de la fructificació, tant en mida com en qualitat organolèptica.

A aquests elements s'afegeix el bor, com a element de necessària presència per evitar diverses fisiopaties del creixement del fruit.

Kti  ( 10 - 15 - 8 )

Riqueses garantides:

Nitrogen (N) total                          10 %p/p
Fòsfor (P2O5) soluble en aigua   15 %p/p
Potassi (K2O) soluble en aigua    20 %p/p

El Kti és una solució ternària amb un equilibri NPK 10-15-18, ideada per a una fertilització regular mitjançant fertirrigació (reg localitzat o a manta), tot i que també es pot aplicar mitjançant polvorització foliar.

PHYTO P24  -  fosfit potàssic

Riquesa garantida:
Fòsfor (P2O5 )          24,0 % p/p
Potassi (K2O)           16,0 % p/p
Matèria orgànica       14,5 % p/p

El Phyto P24 és aplicable quan es necessita superar estats de mancança i debilitat relacionats amb la falta de fòsfor i potassi, així com a prevenció contra atacs fúngics de Phytophtora i Míldius. Aporta un 24% p/p de P2O5, i un 16% p/p de K2O. Gràcies a la seva riquesa en fòsfor, l'aplicació també és beneficiosa en previsió d'atacs de nematodes.

L'especial formulació del Phyto P24 permet efectes lleugerament diferenciats als d'altres fosfits, mercès a una millor assimilació.

DOBLE PK  - fosfit potàssic

Riquesa garantida:
Fòsfor (P2O5 )       30,0 % p/p
Potassi (K2O)         20,0 % p/p

El DOBLE PK és un corrector de mancances de fòsfor i potassi, pensat per ajudar a una correcta fructificació. Aporta un 30% p/p de P2O5, i un 20% p/p de K2O. Alhora, gràcies a la formulació del fòsfor com a fosfit, la seva aplicació es demostra preventiva de diversos atacs fúngics (Phytophtora, Míldius, etc.).

L'aplicació pot ser mitjançant reg localitzat, a manta, o mitjançant polvorització foliar. Aquesta última és la millor forma per solucionar problemes puntuals i localitzats, o per prevenir defectes de creixement dels fruits (fruits petits i amb carn de poca consistència, etc.).

mediterranea de agroquimicos

Política de Privacitat

El web https://www.mediterraneadeagroquimicos.cat és propietat de Mediterránea de agroquímicos, i no inclou cookies, no col·lecta dades d'usuaris, ni en fa cap seguiment.

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share
Print Print