logo verd 1

mediterranea de agroquimicos

productes
Organominerals

correctors simples

correctors múltiples

elements principals

Bioestimulants
Fitoreguladors

hormones

altres fitoreguladors

correctors múltiples

elements secundaris i microelements

DOBLE Zn-Mn

Riqueses garantides:

Zinc (Zn)                      3,2 % p/p
Manganès (Mn)        4,8 % p/p

El DOBLE Zn-Mn és un corrector de mancances combinades de zinc i manganès que aporta 3,2% p/p de zinc i 4,8% p/p de manganès complexats. Pot aplicar-se mitjançant reg localitzat, a manta, o mitjançant polvorització foliar. L'aplicació foliar és la millor forma per solucionar mancances puntuals i per prevenir problemes de creixement de la planta i fruits.

És aplicable quan es necessita superar estats de feblesa relacionats amb la manca de zinc i manganès, mancances que sovint apareixen conjuntes, i associades a sòls alcalins.

DOBLE B-Zn  . corrector de bor i zinc

Riqueses garantides:

Bor              3 % p/p
Zinc (Zn)     5 % p/p

El DOBLE B-Zn és un corrector de mancances combinades de bor i zinc que aporta 3% p/p de bor i 5% p/p de Zinc. Pot aplicar-se mitjançant el reg localitzat o polvorització foliar, essent aquesta darrera manera la millor forma per solucionar mancances puntuals i per prevenir problemes de creixement de la planta i fruits.

El DOBLE B-Zn és un producte adient per a millorar el quallat de fruit, atès que afavoreix els processos bioquímics de la pol·linització.

SUPER SEAWEED

Riqueses garantides:

Magnesi (MgO)            1,6 % p/p
Zinc (Zn)                         1,6 % p/p
Manganès (Mn)           1,6 % p/p
Extracte d´algues       30 % p/p

SUPER SEAWEED és un adob amb microelements i un alt contingut d’extracte d’algues.Es caracteritza per ser directament assimilable per la planta , actuant no només com a nutrient, sinó també com a activador del creixement.

Pot ser aplicat tant en conreus llenyosos com hortícoles , quan es pretengui activar el creixement i augmentar la producció, la qualitat i homogeneïtat dels fruits. Igualment, està indicat per a tots aquells conreus sotmesos a condicions i situacions d’estrès ( gelades, sequeres, etc ).

MULTI-MICRO

Riqueses garantides:

Magnesi (MgO)        2,5 % p/p
Ferro (Fe)                    2,5 % p/p
Zinc (Zn)                      1 % p/p
Manganès (Mn)        1 % p/p

El MULTI-MICRO és un corrector de mancances combinades de magnesi, ferro, zinc i manganès, que s'aporten tots ells complexats. Pot aplicar-se de forma regular mitjançant reg localitzat, o a manta, però també està pensat per aplicar-se mitjançant polvorització foliar. Aquesta és la millor forma per solucionar mancances puntuals o per prevenir problemes de creixement de la planta i fruits.

El MULTI-MICRO és aplicable quan es necessita superar estats de feblesa relacionats amb la manca de microelements, sovint provocada per un terra cansat o de pH bàsic.

SPECIAL MICRO

Riqueses garantides:

Ferro (Fe)                          1 % p/p
Zinc (Zn)                            0,5 % p/p
Manganès (Mn)              0,5 % p/p
Bor (B)                                0,15 % p/p
Matèria Orgànica        38,4 % p/p

L'SPECIAL MICRO és un adob enriquit amb microelements i una gran riquesa de matèria orgànica en forma de polisacàrids, que, actuant directament sobre l'arrel, són ràpidament assimilats per la planta, proporcionant-li un notable aportament d'energia, necessària per a els processos de transport, metabòlics i de creixement.

Per això, aquest producte està especialment recomanat per a conreus que facin un creixement ràpid, especialment del sistema radicular, com ara planters, transplantaments, etc.

MASTER MICRO
 

Riqueses garantides:

Ferro (Fe)                 8,6 % p/p
Manganès (Mn)    4,5 % p/p
Zinc (Zn)                   0,63 % p/p
Bor (B)                      0,45 % p/p
Coure (Cu)               0,27 % p/p
Molibdè (Mo)          0,1 % p/p

El MASTER MICRO és una barreja de microelements quelatats amb HGA, una molècula totalment degradable. És un fertilitzant ràpidament assimilable per la planta, facilitant-li els processos metabòlics i de creixement.

Aquest producte està especialment recomanat per a conreus exigents, que facin un creixement ràpid, o que creixen en sòls empobrits o bàsics.

mediterranea de agroquimicos

Política de Privacitat

El web https://www.mediterraneadeagroquimicos.cat és propietat de Mediterránea de agroquímicos, i no inclou cookies, no col·lecta dades d'usuaris, ni en fa cap seguiment.

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share
Print Print