Curs Avançat de QGIS aplicat a la Agricultura

Vèrtex consultoria Agroforestal organitza un Curs Avançat de QGIS aplicat a la Agricultura, que tindrà lloc a Lleida entre el 2 i el 4 de febrer.

PROGRAMA
1. Obtenció de mapes de pendents i orientacions de les finques.
2. Obtenció de mapes d’ombres i corbes de nivell.
3. Zonificació del reg en finca a partir d’un mapa de sòls.
4. Obtenció de la cota mitja d’una finca a partir d’un model digital del terreny per a la seva posta en reg. Així com també de les diferents parcel·les per a tenir un mapa amb els diferents pisos de reg.
5. Creació d’un perfil longitudinal del terreny (o perfil topogràfic).
6. Maneig de mapes de vigor del cultiu a partir d’imatges infraroges fetes amb avioneta/dron o satèl·lit (índex de vegetació).
7. Creació de la nostra base de dades de finques fusionant informació en Excel amb la informació gràfica del SIGPAC.
8. Disseny d’una plantació fruitera en finca.
9. Obtenció de mapes d’afecció per plagues a les finques.
10. Realització de sèries de mapes: a partir d’un parcel·lari i d’una plantilla tipus crear automàticament un mapa/fitxa de cada parcel·la i en format pdf.
11. Crear visualitzacions en 3D.
12. Ubicació de les estacions meteorològiques catalanes.
13. Adjuntar fotografies, pdf’s o fitxers CAD a la nostra cartografia.