Efectos del acolchado sobre distintos parámetros del suelo y el cultivo de nectarina

De la tesis doctoral “EFECTOS DEL ACOLCHADO SOBRE DISTINTOS PARÁMETROS DEL SUELO Y DE LA NECTARINA EN RIEGO POR GOTEO“, de Wided Zribi, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Universitat de Lleida.El objetivo del estudio era analizar el efecto de distintos sistemas de acolchado sobre varios parámetros del…

Importance of soil bacterivores

From the report «Ecological importance of soil bacterivores for ecosystem functions», of Jean Trap, Michael Bonkowski, Claude Plassard, Cécile Villenave, and Eric Blanchart, pulished at Plant and Soil. Soils are some of the most biologically diverse environments, encompassing about 25 % of global biodiversity in terms of species. One gram of soil can host 6000…

Soil macrofauna in organic and conventional coffee plantations

From the report “Soil macrofauna in organic and conventional coffee plantations in Brazil“, of Janaina Biral dos Santos, Alessandro Coutinho Ramos, Romildo Azevedo Júnior, e Luís Carlos Iuñes de Oliveira Filho, publicado na Biota Neotropica. Brazil has always been one of the most important coffee producing countries. Lately, there has equally been a renewed interest in alternative coffee production systems. In…

Los plaguicidas y su destino en el ambiente

Del libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente“, de Virginia Aparicio, Eduardo De Gerónimo, Keren Hernández Guijarro, Débora Pérez, Rocío Portocarrero, Claudia Vidal, José Luis Costa, y Adrián Andriulo, publicado por el INTA. El suelo es un recurso natural no renovable a escala de vida humana que se puede conceptualizar…

Introducció bàsica al sòl

El terra, entre altres funcions serveix de suport a les arrels de les plantes i proveeix a aquestes de les substàncies precises per a la seva alimentació. La seva composició és la següent: + Partícules minerals de diferent tipus i mida. + Matèria orgànica formada per residus vegetals i animals, en major o menor mesura…

Soil management in rainfed olive orchards

From the report “Soil management in rainfed olive orchards may result in conflicting effects on olive production and soil fertility“, of I. Q. Ferreira, M. Arrobas, A. M. Claro and M. A. Rodrigues, published in the Spanish Journal of Agricultural Research In the last few decades the area of irrigated olive (Olea europaea L.) has…

Review of agroecological practices for sustainable agriculture

From the report “Agroecological practices for sustainable agriculture. A review“, of Alexander Wezel, Marion Casagrande, Florian Celette, Jean-François Vian, Aurélie Ferrer, and Joséphine Peigné, published at Agronomy for Sustainable Development (Springer publications)   In 2050 is forecasted 9.1 billion population, so, an additional two billion people that will require an increase in food production. There is thus an active debate on…

Global Soil Biodiversity Atlas

The ESDAC (European Soil Data Centre, an organism from JRC (Joint Reseach Center) and GSBI (Global Soil Biodiversity Initiative) publish the first-ever Global Soil Biodiversity Atlas that maps the soil biodiversity of the entire planet. It was launched at the 2nd UN Environment Assembly (UNEA) in Nairobi on 25 May 2016. The Atlas describes soil as…

Treball convencional – treball mínim – no-treball del sòl

Des de fa anys es discuteix sobre les millors tècniques per a treballar el sòl, de manera que la capacitat de retindre humitat i la capacitat de lixiviació de l’aigua sobrera siguin òptimes, tot plegat derivat d’una bona estructura. Però també s’hi ha d’afegir que l’ecosistema del sòl, i especialment el de la rizosfera, tinguin…

Influence of chromium (III) contaminated soil on soil mycobiota

From the report of SHIPRA CHOUDHARY, PERMOD KUMAR and and M U CHARAYA, “Influence of chromium (III) contaminated soil on soil mycobiota“, published in The Indian Journal of Agricultural Sciences.   The contamination of surface water, ground water as well as the soils by the heavy metals carried along with industrial effluents ultimately lead to…