No residues pest management. Beauveria bassiana

Beauveria bassiana is a fungus that grows naturally in soils throughout the world and acts as a parasite on arthropod species, causing white muscardine disease. The species get the name from the Italian entomologist Agostino Bassi, who discovered it in 1815. Unlike bacterial and viral pathogens of insects, Beauveria and other fungal pathogens infect the…

Resistencia genética del tomate a insectos

Del estudio bibliográfico de Marta Álvarez Gil “Resistencia a insectos en tomate (Solanum spp.)“, publicado en Cultivos tropicales.   La resistencia genética es un elemento clave en el Manejo Integrado de Plagas, siendo tembién la vía más duradera e inocua con el medio ambiente. Siendo la mayoría de los cultivares de tomate son susceptibles a…

JORNADA AFRONTANT NOUS REPTES: MANEIG DE RESISTÈNCIES

Notícia del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics agrícoles i Perits agrícoles de CatalunyaEl proper dia 26 de novembre la demarcació de Lleida organitza la jornada “ Afrontant nous reptes: maneig de resistències ” que tindrà lloc al Saló d’Actes de l’ETSEA a Lleida. L’objectiu de la Jornada d’aquest any és analitzar els punts forts i febles en…