Estudi de cultius captadors per l’extracció dels nutrients excedentàris del sòl.

De l’assaig «ESTUDI DE CULTIUS CAPTADORS PER L’EXTRACCIÓ DELS NUTRIENTS EXCEDENTARIS DEL SÒL I APROFITAMENT COM ADOB VERD (INCREMENTAR-NE LA MATÈRIA ORGÀNICA)», del Rubèn Masnou Ribas, per a Agrocat. L’objectiu de l’estudi és conèixer l’eficiència mediambiental i agronòmica de l’ús dels cultius captadors de nitrógen. Als secans de la Catalunya central, com en altres zones…