Nova versió del JRC MARS Explorer

La unitat MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) proporciona suport científic i tècnic a les polítiques de seguretat agrícola i alimentària de la UE. A Europa, la Unitat aborda qüestions clau relacionades amb la gestió i el control de la política agrícola comuna: prediccions de cultius independents, assegurances agrícoles, mètodes de control estàndard de subvencions basades en…

Global Soil Biodiversity Atlas

The ESDAC (European Soil Data Centre, an organism from JRC (Joint Reseach Center) and GSBI (Global Soil Biodiversity Initiative) publish the first-ever Global Soil Biodiversity Atlas that maps the soil biodiversity of the entire planet. It was launched at the 2nd UN Environment Assembly (UNEA) in Nairobi on 25 May 2016. The Atlas describes soil as…