Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles

Dins el projecte LIFE + Biodivine, coordinat per l’Institut Francès de la Vinya i el Vi (IFV), s’ha desenvolupat la Guia tècnica BioDiVine: Pràctiques per a incrementar la biodiversitat en els paisatges vitícoles. El principal objectiu del projecte LIFE + Biodivine és analitzar i protegir la biodiversitat en els paisatges vitícoles, fomentant les pràctiques de…