Jornades tècniques

Jornada Millora de la gestió del nitrogen a l’agroramaderia catalana – Girona Dimecres 22 de novembre a la Sala d’Actes del P1 de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, a partir de les 9.30 h. Aquesta jornada vol explicar els resultats i les conclusions del Projecte FUTUR AGRARI, cofinançat pel Programa LIFE+ de…

New Pest & Disease Records from Plantwise

From the blog of Plantwise, with permission. Author: Claire Curry We’ve selected a few of the latest new geographic, host and species records for plant pests and diseases from CAB Abstracts. Records this fortnight include the first record of stink bugs in rice farming in the Brazillian Maranhão, the first report of Aspergillus parvisclerotigenus rot…

New Pest & Disease Records from Plantwise

From the blog of Plantwise, with permission. Author: Claire Curry We’ve selected a few of the latest new geographic, host and species records for plant pests and diseases from CAB Abstracts. Records this fortnight include the first record of stink bugs in rice farming in the Brazillian Maranhão, the first report of Aspergillus parvisclerotigenus rot…

L’évolution des traitements phytosanitaires en viticulture entre 2010 et 2013. France

De l’étude: Enquête Pratiques culturales en viticulture 2013. Nombre de traitements phytosanitaires. Publication réalisée par Eric Ambiaud. SSP – Bureau des statistiques végétales et animales. Trois grands types de traitements sont principalement appliqués : les fongicides-bactéricides les insecticides et acaricides permettent de lutter contre les insectes (cicadelles, vers de grappe…) et les acariens. les désherbants…

Teledetecció agrícola: drons

De l’article de Fran García, “Teledetecció agrícola: La revolució dels drons i la importància del pensament agronòmic“, publicat al del Col·legi oficial d’enginyers agrònoms de Catalunya.  L’agricultura del futur obligarà a produir més i amb un limitat ús dels productes agroquímics, i en aquest sentit, l’agricultura de precisió reconeix la variabilitat dins de la parcel·la…