Introducció bàsica al sòl

El terra, entre altres funcions serveix de suport a les arrels de les plantes i proveeix a aquestes de les substàncies precises per a la seva alimentació. La seva composició és la següent: + Partícules minerals de diferent tipus i mida. + Matèria orgànica formada per residus vegetals i animals, en major o menor mesura…

Estado de los bosques y renta nacional

De los estudios “El estado de los bosques del mundo“, y “Trees, forests and land use in drylands“, de la FAO. La superficie forestal mundial ha experimentado una disminución de 129 millones de hectáreas (un 3,1 %) en el período comprendido entre 1990 y 2015, y actualmente se encuentra por debajo de los 4.000 millones…

Les exploitations agricoles comme combinaisons d’ateliers

Du le dossier «Les exploitations agricoles comme combinaisons d’ateliers», de Patrick Aigrain, Dominique Agostini et Jérôme Lerbourg, publié dans FranceAgriMer. L’évolution de l’agriculture française est marquée par deux grandes tendances: + la concentration des exploitations. L’accroissement de la taille moyenne des exploitations est la conséquence de deux évolutions : une décroissance très rapide du nombre…

Review of agroecological practices for sustainable agriculture

From the report “Agroecological practices for sustainable agriculture. A review“, of Alexander Wezel, Marion Casagrande, Florian Celette, Jean-François Vian, Aurélie Ferrer, and Joséphine Peigné, published at Agronomy for Sustainable Development (Springer publications)   In 2050 is forecasted 9.1 billion population, so, an additional two billion people that will require an increase in food production. There is thus an active debate on…

Recherche d'une filière alternative fondée sur les circuits courts

Du l’étude “Circuits de distribution des fruits et légumes frais et recherche d’une filière alternative fondée sur les circuits courts. Régions du Nord de la France“, de Tarik Lamzabr, publié à le Centre International d’Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes. Les principaux résultats, obtenus par l’étude de Tarik Lamzabr, montrent que les circuits courts dans la filière…

Lectores de mano de la riqueza de clorofila

Antes de que los drons dieran una perspectiva nueva al análisis de los cultivos mediante la imagen, su precedente fueron los sensores de mano para medit el contenido de clorofila. Usados desde hace décadas, al principio era sólo de forma experimental, comparando los resultados obtenidos con los del análisis químicos de las hojas para obtener…

Mechanisation in sub-Saharan Africa

From the report “Is muscle or machine the future of agriculture in Africa?“, from Ethel Sennhauser and Chakib Jenane , post in How we made it in Africa.   Most of sub-Saharan Africa’s economies are dominated by the agriculture sector. But despite being a crucial sector in many economies, agricultural productivity on the continent is…

Travail du sol, fertilisation et couverts végétaux

De l’article “AGROSCOPE DE CHANGINS: TRAVAIL DU SOL, FERTILISATION ET COUVERTS VÉGÉTAUX” de Matthieu ARCHAMBEAUD, publié a TECHNIQUES CULTURALES SIMPLIFIÉES   L’institut de de recherche Agroscope de Changins en Suisse conduit un essai depuis 1969 avec quatre modalités de travail du sol et un autre depuis 1976 comparant diverses formes de fertilisation et intégrant notamment…

Jornada tècnica – Sistema CLEANLEACH per a la recuperació i tractament de lixiviats

L’IRTA conjuntament amb tres empreses privades: BuresInnova, Naturalea i Salix, en el marc d’un projecte de la EU del programa EcoInnovation ha posat a punt un sistema innovador (CLEANLEACH) per a recollir, filtrar i tractar in situ els lixiviats que es generen en vivers de producció de planta en contenidor, cultius sense sòl en hivernacle….

Rizosfera

El sòl en si mateix és un ecosistema on tenen lloc una sèrie de relacions d’alimentació, mort, degradació, i convivència, i per tant, les propietats del terreny estan fortament influïdes pels cicles biològics. I en un sentit estricte, la rizosfera és la part del sòl immediata a les arrels, tal que en extreure una arrel,…