Eficiencia de uso del nitrógeno en cereales de invierno en Uruguay

Del artículo “La necesidad de incrementar la eficiencia de uso del nitrógeno en cereales de invierno”, de E.M. Hoffman, N.C. Fassana, S. Mazzilli, A. Berger, O. Erns, publicado por el International Plant Nutrition Institute. En las condiciones de Uruguay y como resultado del cambio hacia un sistema de agricultura continua sin rotación con pasturas, ha…

Situation céréalière en Méditerranée

De le report “Situation céréalière en Méditerranée“, à MED-Amin Policy Brief n°1, publiè per MED-Amin Les pays de la méditerranéenne représenten… 6% de la population mondiale 48% de la production mondiale de blé dur 27% des importations mondiales de blé (dur et tendre) 23% des importations mondiales de maïs La Méditerranée est un espace sous…

Allelopathic weed control techniques

From the report «Environment friendly (allelopathic extract) weed control techniques in wheat crop», from Imtiaz khan and Muhammad Ishfaq Khan, published at Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Use of chemicals as a sole weed management tool has proved harming due to the development of resistance in weeds and their adverse effects on the environment. Ground…

Treball convencional – treball mínim – no-treball del sòl

Des de fa anys es discuteix sobre les millors tècniques per a treballar el sòl, de manera que la capacitat de retindre humitat i la capacitat de lixiviació de l’aigua sobrera siguin òptimes, tot plegat derivat d’una bona estructura. Però també s’hi ha d’afegir que l’ecosistema del sòl, i especialment el de la rizosfera, tinguin…

Rizosfera

El sòl en si mateix és un ecosistema on tenen lloc una sèrie de relacions d’alimentació, mort, degradació, i convivència, i per tant, les propietats del terreny estan fortament influïdes pels cicles biològics. I en un sentit estricte, la rizosfera és la part del sòl immediata a les arrels, tal que en extreure una arrel,…