Desafíos de la Sanidad Vegetal: Marco Legal Europeo y Cambio Climático"

Encuentro Internacional Desafíos de la Sanidad Vegetal ante el Futuro: Marco Legal Europeo y Cambio Climático Organizado por Phytoma-España coincidiendo con su treinta aniversario, el encuentro, a celebrar los próximos días 13 y 14 de junio en Valencia (Ateneo de Valencia), tiene como objetivo presentar las últimas investigaciones sobre el impacto del cambio climático en…

Treball convencional – treball mínim – no-treball del sòl

Des de fa anys es discuteix sobre les millors tècniques per a treballar el sòl, de manera que la capacitat de retindre humitat i la capacitat de lixiviació de l’aigua sobrera siguin òptimes, tot plegat derivat d’una bona estructura. Però també s’hi ha d’afegir que l’ecosistema del sòl, i especialment el de la rizosfera, tinguin…

December-january hardening of winter cereals in Europe

From the report “Weakly hardened winter cereals“, published in the JRC MARS Bulletin Crop monitoring in Europe by the European Commission. Hardening is the bio-physiological process of winter cereals which transforms the cellular starch into glucose, thereby raising the freezing point of the cellular liquids and increasing the low-temperature tolerance of the plants. In December,…

Open data & Climate change

From the report of Ben Schaap , “Open data & Climate change – Agriculture trends for COP21” published in GODAN   We are living in an information age where data is increasingly becoming an integral part of our lives. Farming will be no exception to these trends. A new generation of precision agriculture generates masses…

Open data & Climate change

From the report of Ben Schaap , “Open data & Climate change – Agriculture trends for COP21” published in GODAN   We are living in an information age where data is increasingly becoming an integral part of our lives. Farming will be no exception to these trends. A new generation of precision agriculture generates masses…

Canvi climàtic i necessitats hídriques a Catalunya

Noticia de l’IRTA. El canvi climàtic està provocant que augmenti la temperatura i es redueixi la quantitat d’aigua disponible. Es calcula que entre 2050 i 2070 a Catalunya hi haurà un 25% més de demanda d’aigua respecte la necessitat actual. A més, els efectes del canvi climàtic no afectaran a tota Catalunya per igual, sinó…

Jornades tècniques: La influència del Canvi Climàtic sobre l'agricultura

Col·legi oficial d’Enginyers tècnics agrícoles i Pèrits agrícoles de Catalunya – Jornada: La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura L’objectiu de la jornada ”La influència del Canvi Climàtic sobre l’agricultura” és el de tractar quina és i serà la influència del canvi climàtic, actualment i en el futur, sobre el sector agrari, o sigui, l’agricultura…