Drones actifs sur culture de maïs en Ariège

De l’article du Laurence Cabrol, «Drones actifs sur culture de maïs: la révolution agricole en Ariège», a l’Ariegenews.   Innov’action est une initiative mise en place par les Chambres d’Agriculture de la région Midi-Pyrénées pour faire découvrir les performances agroécologiques et les innovations développées localement. Et la start’up ariégeoise Drones & Co, spécialisée dans le…

El rollo de la roya (en judía)

Del blog Homo Agrícola, con permiso de su autor, J.L. Gómez Aguilera.   El hongo basidiomicete Uromyces appendiculatus produce, en la judía, la roya. Este hongo puede provocar la destrucción muy rápida del follaje y los frutos de un invernadero entero en muy poco tiempo. Los síntomas empiezan en la cara inferior de la hoja…

Canvi climàtic i necessitats hídriques a Catalunya

Noticia de l’IRTA. El canvi climàtic està provocant que augmenti la temperatura i es redueixi la quantitat d’aigua disponible. Es calcula que entre 2050 i 2070 a Catalunya hi haurà un 25% més de demanda d’aigua respecte la necessitat actual. A més, els efectes del canvi climàtic no afectaran a tota Catalunya per igual, sinó…

Xylella fastidiosa a Catalunya

Anunci del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar danys greus en una gran diversitat de plantes cultivades, ornamentals i silvestres. Pot afectar cultius de gran importància econòmica a casa nostra com la vinya, l’olivera, els cítrics, els ametllers… Colonitza el xilema, obtura…

Wavelength and vegetative index sensitivities in cotton

From the report “Canopy-scale wavelength and vegetative index sensitivities to cotton growth parameters and nitrogen status“, de T. B. Raper, J. J. Varco, published in Precision Agric (2015) 16:62–76 Temporal and spatial variability of plant available N in the humid southeastern region of the United States often results in within-field over- and under- application of…

Noves varietats: Pomes àrtiques

L’USDA, el Departament d’Agricultura dels Estats Units, va aprovar fa un any dues noves varietat de pomes concebudes per a l’us industrial. Són pomes modificades genèticament per a que els talls no s’oxidin en contacte amb l’aire. I si bé l’aprovació per a la distribució de la varietat no implicava encara el permís per a…

Producción de algodón usando fertilización orgánica

Del estudio “Producción de algodón con altas densidades de siembra usando fertilización orgánica“, de López Martínez JD, E Salazar Sosa, HI Trejo-Escareño, JL García Hernández, M Navarro Morones, C Vázquez-Vázquez, publicado en Phyton.   En los estados de Coahuila y Durango, México, el algodón es un cultivo de gran tradición e importancia, desde los inicios…

L’évolution des traitements phytosanitaires en viticulture entre 2010 et 2013. France

De l’étude: Enquête Pratiques culturales en viticulture 2013. Nombre de traitements phytosanitaires. Publication réalisée par Eric Ambiaud. SSP – Bureau des statistiques végétales et animales. Trois grands types de traitements sont principalement appliqués : les fongicides-bactéricides les insecticides et acaricides permettent de lutter contre les insectes (cicadelles, vers de grappe…) et les acariens. les désherbants…

Producción de lechuga en hidroponía profunda

Del blog Horticultura efectiva, con permiso de su autor, Olmo Axayacatl.   La hidroponía profunda es un sistema de producción hidropónico en el cual no se dispone de ningún sustrato en el cual se desarrollen las raíces, sino que estas se ubican en la misma solución nutritiva, por lo que deben de estar soportadas por…

Evaluation of corn grown under organic management

From the report Evaluation of N sources, cover crops, and tillage systems for corn grown under organic management, of Suarez Tapia A, MB Villamil and LJ Grabau, in Phyton magazine. Public demand for healthier foods and more sustainable food systems in the U.S. has triggered market prices and production of organic alternatives of major crops such…