The influence of organic and conventional cultivation systems on the nutritional value of tomato

From the article “The influence of organic and conventional cultivation systems on the nutritional value and content of bioactive compounds in selected tomato types“, from Ewelina Hallmann and published in Journal of the Science of Food and Agriculture. Tomato fruits contain a high level of antioxidants such as vitamin C, polyphenols (including flavonoids), and carotenoids…

The effect of Ascophyllum nodosum extract on the growth, yield and fruit quality of tomato

From the report “The effect of Ascophyllum nodosum extract on the growth, yield and fruit quality of tomato grown under tropical conditions“, from Nerissa Ali, Aidan Farrell, Adesh Ramsubhag, Jayaraj Jayaraman, published in the Journal of Applied Phycology Tomato plants grown under tropical field conditions were treated with Ascophyllum nodosum seaweed extract (ASWE). Two field experiments and one greenhouse…

Genetic resources of pome fruits in Iran

From the report «A review of genetic resources of pome fruits in Iran» from Ali Gharaghani, Sahar Solhjoo and Nnadozie Oraguzie, published at Genetic Resources and Crop Evolution   Iran enjoys a huge diversity of genetic resources of pome fruit including wild species, landraces and commercial cultivars, due largely to the diversity in the agro-ecological…

Fertilització orgànica en arròs, valoració de l'experiència

Presentació de la Jornada de camp: “10 anys de fertilització orgànica del cultiu de l’arròs al Delta de l’Ebre” Tot i la tradició d’utilitzar fertilitzant mineral en la fertilització del cultiu de l’arròs, a la zona del Delta de l’Ebre darrerament s’ha incrementat el nombre d’hectàrees fertilitzades orgànicament. Gràcies a les tasques d’assessorament directe dutes a terme des de l’Oficina…

Review of agroecological practices for sustainable agriculture

From the report “Agroecological practices for sustainable agriculture. A review“, of Alexander Wezel, Marion Casagrande, Florian Celette, Jean-François Vian, Aurélie Ferrer, and Joséphine Peigné, published at Agronomy for Sustainable Development (Springer publications)   In 2050 is forecasted 9.1 billion population, so, an additional two billion people that will require an increase in food production. There is thus an active debate on…

Introducció a les plantes transgèniques

Del treball de la Marta Llaudó Pascual i l’Andrea Jiménez Sanchis, estudiants a l’UAB   QUÈ SÓN? Una planta transgènica és aquella a la qual se li ha introduït un fragment de DNA que no és propi, és a dir, que pertany a un altre organisme. Aquestes plantes representen un dels principals avanços de l’enginyeria…

Evaluación de leguminosas como coberturas asociadas con maíz

Del ensayo “Evaluación de tres leguminosas como coberturas asociadas con maíz en el trópico subhúmedo“, de José Bernardino Castillo-Caamal, Jesús Arturo Caamal-Maldonado, Juan José María Jiménez-Osornio,Francisco Bautista-Zúñiga, Manuel Jesús Amaya-Castro,y  Rodrigo Rodríguez-Carrillo, publicado en Agronomía Mesoamericana   La tradicional práctica del sistema agrícola de roza, tumba y quema (r-t-q), hoy es aplicado por casi 300…

A Century of Gibberellin Research

From the report «A Century of Gibberellin Research», from Peter Hedden and Valerie Sponsel, published in the Journal of Plant Growth Regulation. The review from Hedden and Sponsel traces the history of gibberellin research from the discovery in 19th century to know. The origins of gibberellin research can be traced to the late 19th century…

Global Soil Biodiversity Atlas

The ESDAC (European Soil Data Centre, an organism from JRC (Joint Reseach Center) and GSBI (Global Soil Biodiversity Initiative) publish the first-ever Global Soil Biodiversity Atlas that maps the soil biodiversity of the entire planet. It was launched at the 2nd UN Environment Assembly (UNEA) in Nairobi on 25 May 2016. The Atlas describes soil as…