L’olivier pour l’atténuation des effets des changements climatiques

Du le report “L’olivier pour l’atténuation des effets des changements climatiques“, du Mme Oumkaltoum Krimi Bencheqroun, Chercheur Olivier, publié a Agriculture du Maghreb. L’Agriculture est au cœur des secteurs concernés par les changements climatiques qui se manifestent par une nette augmentation de la température de la terre, la sécheresse, les inondations, la déforestation et l’érosion….

Nova versió del JRC MARS Explorer

La unitat MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) proporciona suport científic i tècnic a les polítiques de seguretat agrícola i alimentària de la UE. A Europa, la Unitat aborda qüestions clau relacionades amb la gestió i el control de la política agrícola comuna: prediccions de cultius independents, assegurances agrícoles, mètodes de control estàndard de subvencions basades en…

Poma biològica de muntanya

De l’article “Biolord: la poma de muntanya afronta l’adversitat“, de la Balma Badal, publicat a Agrocultura. Biolord és una iniciativa que vol donar resposta a la situació econòmica deprimida de la Vall de Lord, i amb els anys s’hi han anat sumant persones del Berguedà, el Pallars, la Cerdanya i el Solsonès. El projecte neix…

Trichoderma strains for control of stem canker of brassicas

From the report “Optimal Trichoderma strains for control of stem canker of brassicas: molecular basis of biocontrol properties and azole resistance“, of Adam Dawidziuk, Delfina Popiel, Joanna Kaczmarek, Judyta Strakowska, and Malgorzata Jedryczka, published in BioControl. Oilseed rape (Brassica napus L.) is one of the fastest expanding crops worldwide, with the European Union currently producing…

Densidad de siembra y producción de judía del tipo comercial verdina

Del artículo “Efecto de la densidad de siembra en la producción de judía del tipo comercial verdina“, de Juan José Ferreira, Ana Campa Negrillo, y Elena Pérez-Vega, publicado por el Serida.   La clase de judía verdina, también conocida como faba de marisco, presenta una planta de crecimiento determinado (tallo terminado en flor), con 5-6…

Effects of Different Ammonium and Nitrate Ratios on Lettuce Growth

From the study Effects of Different Ammonium and Nitrate Ratios on Lettuce Growth and Accumulation of Plant Nitrogen,Phosphorus and Potassium, in China vegetables, from LEI Yu-ling,CHEN Zi-yan,SONG Shi-wei*,CHEN Ri-yuan,LIU Hou-cheng,SUN Guang-wen Under hydroponic condition, it is studied the effect of different rates of ammonium : nitrate in the nitrogen application on lettuce (Lactuca sativa L.)…

Diurnal effects on the efficiency of drip irrigation

From the report “Diurnal effects on the efficiency of drip irrigation“, of Warwick R. Adams and Ketema T. Zeleke, published at Irrigation Science Trickle (‘drip’) irrigation, a widely utilised irrigation method in viticulture, involves application of water at a slow rate from regularly spaced point sources (or emitters) above the soil surface. It is a…

Primera detección de Xylella fastidiosa en la Comunitat Valenciana

De los informes «Situación y Actuaciones frente a Xylella fastidiosa», y «Primera detección de Xylella fastidiosa en la C. Valenciana» del Servicio de Sanidad Vegetal D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, y «Alerta al camp valencià: ha arribat el ‘Xylella fastidiosa’» de Nuria Cadenes, publicado en Vilaweb La Xylella fastidiosa se considera…

Introducció bàsica al sòl

El terra, entre altres funcions serveix de suport a les arrels de les plantes i proveeix a aquestes de les substàncies precises per a la seva alimentació. La seva composició és la següent: + Partícules minerals de diferent tipus i mida. + Matèria orgànica formada per residus vegetals i animals, en major o menor mesura…