El cultiu conjunt de farratgeres afavoreix la supressió de males herbes

Dels articles “Weed suppression greatly increased by plant diversity in intensively managed grasslands: A continental-scale experiment“, i “El cultiu conjunt de quatre farratgeres afavoreix la supressió de males herbes“, de John Connolly, Maria-Teresa Sebastià, Laura Kirwan, John Anthony Finn, Rosa Llurba, Matthias Suter, Rosemary P. Collins, Claudio Porqueddu, Áslaug Helgadóttir, Ole H. Baadshaug, Gilles Bélanger,…