Noves tecnologies agrícoles: Diagnòstic per la imatge

L’anàlisi per la imatge és una tècnica tan antiga com l’agricultura. De sempre el pagès ha interpretat les necessitats dels seus conreus en base als símptomes que hi ha llegit, amb encert o no. Ara bé, no és el mateix entendre els símptomes d’uns quants arbres, o un camp de cereal, que aplicar-ho a grans…