elements principals

NPKs organominerals

  • OM-P
  • OM-K
  • Ciclos
  • Mg-Zn-Fe-Mn
  • Fe-Zn-Mn-B
  • Fe-Zn-Mn-Cu-B-Mo

OM-P   6,5-15,5-0

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)               6,5 % p/p
Fòsfor (P2O5 )        15,5 % p/p
Matèria Orgànica     22 % p/p

L’ OM-P és un adob organomineral que té un 6% de nitrogen, 15% de fòsfor, i 22% de matèria orgànica, mercès a la qual s'augmenta la disponibilitat per a la planta dels dos macronutrients. Tanmateix, la riquesa orgànica afavoreix l'estructuració del terra.

L’ OM-P està recomanat per a tot tipus de conreu, especialment en aquells casos en els quals es busqui un bon desenvolupament radicular de les plantes, des del naixement fins al quallat dels primers fruits.

OM-K   2,7-0-10

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)                2,7 % p/p
Potassi (K2O)           10 % p/p
Matèria Orgànica      23 % p/p

L’OM-K és un adob organomineral líquid amb 2% de nitrogen, 10% de potassi ( K2O ), i 23% de matèria orgànica, l'acció de la qual augmenta la disponibilitat dels elements, i afavoreix l'obtenció pels conreus d'altres nutrients presents al terra. Altrament, a més de fer més assimilables tant macro com microelements, l' OM-K millora també l'estructura del terra.

L'aplicació de l' OM-K és especialment recomanable des del quallat dels primers fruits fins a la seva recol·lecció, i està indicat per a tota classe de conreus.

CICLOS   9-7-7 + microelements

Riqueses garantides:

Nitrogen (N)              9 % p/p
Fòsfor (P2O5)          7 % p/p
Potassi (K2O)           7 % p/p
Magnesi (MgO)         0,2 % p/p
Ferro (Fe)                 0,1 % p/p
Zinc (Zn)                   0,02 % p/p
Manganès (Mn)        0,03 % p/p

El CICLOS és un adob ternari 9-7-7 complementat amb magnesi, ferro, zinc i manganès, formulat pensant en l'aportament habitual mitjançant fertirrigació , bé amb reg localitzat, o a manta, tot i que també es pot aportar mitjançant polvorització foliar . Aquesta darrera és la millor forma per a solucionar problemes puntuals de carències a causa d'algun estrès.

Combinat amb àcids húmics i/o matèria orgànica, la barreja esdevé un complement nutricional que alhora conserva l'estructura i fertilitat del sòl.

MULTI-MICRO

Riqueses garantides:

Magnesi(MgO)          2,5 % p/p
Ferro (Fe)                 2,5 % p/p
Zinc (Zn)                   1 % p/p
Manganès (Mn)        1 % p/p

El MULTI-MICRO és un corrector de mancances combinades de magnesi, ferro, zinc i manganès, que s'aporten tots ells complexats. Pot aplicar-se de forma regular mitjançant reg localitzat, o a manta, però també està pensat per aplicar-se mitjançant polvorització foliar. Aquesta és la millor forma per solucionar mancances puntuals o per prevenir problemes de creixement de la planta i fruits.

El MULTI-MICRO és aplicable quan es necessita superar estats de feblesa relacionats amb la manca de microelements, sovint provocada per un terra cansat o de pH bàsic.

SPECIAL MICRO

Riqueses garantides:

Ferro (Fe)                    1 % p/p
Zinc (Zn)                       0,5 % p/p
Manganès (Mn)            0,5 % p/p
Bor(B)                           0,15 % p/p
Matèria Orgànica        38,4 % p/p

L'SPECIAL MICRO és un adob enriquit amb microelements i una gran riquesa de matèria orgànica en forma de polisacàrids, que, actuant directament sobre l'arrel, són ràpidament assimilats per la planta, proporcionant-li un notable aportament d'energia, necessària per a els processos de transport, metabòlics i de creixement.

Per això, aquest producte està especialment recomanat per a conreus que facin un creixement ràpid, especialment del sistema radicular, com ara planters, transplantaments, etc.

MASTER MICRO
 

Riqueses garantides:

Ferro (Fe)             8,6 % p/p
Manganès (Mn)    4,5 % p/p
Zinc (Zn)               0,63 % p/p
Bor(B)                   0,45 % p/p
Coure (Cu)            0,27 % p/p
Molibdè (Mo)         0,1 % p/p

El MASTER MICRO és una barreja de microelements quelatats amb HGA, una molècula totalment degradable. És un fertilitzant ràpidament assimilable per la planta, facilitant-li els processos metabòlics i de creixement.

Aquest producte està especialment recomanat per a conreus exigents, que facin un creixement ràpid, o que creixen en sòls empobrits o bàsics.

mediterranea de

Terrassa (Barcelona)

argonauta@mediterraneadeagroquimicos.es

Política de Privacitat

El web http://www.mediterraneadeagroquimicos.cat és propietat de Mediterránea de agroquímicos, i no inclou cookies, no col·lecta dades d'usuaris, ni en fa cap seguiment.

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on Pinterest Share
Share on LinkedIn Share
Share on Digg Share
Print Print