mediterranea de

agroquimicos


 

Com agents oficials de F.A.G. podem oferir els següents fertilizants NPK:

 
 ProductePresentacióComanda mínima
N

Urea
Aparença

grànuls blancs

Nitrògen (N)

46,2 % s.p.s

Biuret,

1,0  % màx

Humitat

0,5 % màx:

Color

blanc

 

   gra gran

gra petit

Granulometria2 a 5 mm

-

95 %

1 a 4 mm

90 %

-

menys d' 1 mm

-

2 %

més de 6 mm

no

no

grànul

3000 Tn al per major

500 Tn en Big bags

N+P2O5

DAP (fosfat diamònic): 18-46-0
Aparença

grànuls blancs a grisos

Pentòxid de fòsfor (P2O5) total:

46 ±1 %

P2O5 disponible, mín.:           

99% del total

Nitrògen total (N)

18 ±1 %

Humitat màx.

1,8%

Granulometriamenys d' 1mm

3 %

2 a 5 mm

95 %

menys de 6 mm

100 %

Força estàtica del grànul, mín.

3.0 MPa

Friabilitat, mín.

100 %

grànuls

3000 Tn al per major

100 Tn en Big bags

MAP (fosfat monoamònic): 12-52-0
Aparença

grànuls grisosos

Pentòxid de fòsfor (P2O5) total:

52 ±1 %

P2O5 disponible, mín.:                   

99% del total

Total Nitrògen (N)

12 ±1 %

Humitat màx.

1,5%

Granulometriamenys de 1mm

3 %

2 a 5 mm

95 %

menys de 6 mm

100 %

Força estàtica del grànul, mín.

3.0 MPa

Friabilitat, mín.

100 %

grànuls1500 Tn

tMAP (fosfat monoamònic tècnic): 12-61-0. Totalment soluble
Aparença

cristalls blancs

Pentòxid de fòsfor (P2O5) total:

61 %

P2O5 disponible, mín.:                      

99% del total

Nitrògen total (N)

12 ±1%

Humitat màx.

0,3%

Insolubles màx.

0,1%

Solubilitat en aigua (25ªC)

37,1 g/100 ml

Granulometriamés de 0,125mm

80 % mín.

més d' 1 mm

5 % màx.

Friabilitat, mín.

100 %

cristalls20 Tn (en sacs de 25 kgs i Big bags)
K2O

SOP (sulfat potàssic)
Aparença

pols beix

Potassi(K2O)

50 % mín.

Clor (Cl)

1 % màx.

Humitat

1 % màx.

Pols solt

Si

pH

12 màx.

pols (també en grànul)

100 Tn, en Big bags

       
 

Sulfat de coure
Aparença

cristalls blaus

Sulfat de coure pentahidratat

98 % mín.

Coure (Cu)                          

24,94% mín.

Ferro (Fe)

0.04 % màx.

Arsènic (As)

0,008 % màx.

Residu insoluble

0,05 % màx

Àcid sulfùric remanent

0,25 % màx.

pols

20 Tn (en sacs de 25 kgs i Big bags)

 

NPK 1-20-20 (basat en muriat de potassi)

 

  100 Tn (en Big bags)